Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 046 9461 213 2551 502 691
Peļņa (zaudējumi)3 318-39 940-14 918
EBITDA56 24012 40437 441
Bilances kopsumma4 287 8494 265 5094 251 214
Pamatkapitāls1 683 3861 683 3861 683 386
Pašu kapitāls2 093 3642 053 4242 038 506
Ieguldījumi pamatlīdzekļos4 2383405 596
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi1 55000
Veiktie ziedojumi12100
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 670 0971 213 2551 502 691
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.32-3.29-0.99
Aktīvu atdeve (ROA), %0.08-0.94-0.35
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.16-1.95-0.73
Kopējais likviditātes koeficients4.943.883.56
Saistību īpatsvars bilancē0.510.520.52
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā898687

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %