Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums3 503 1874 039 4374 821 095
Peļņa (zaudējumi)5181 3771 396
EBITDA224 313226 890193 489
Bilances kopsumma6 263 8956 351 4756 542 534
Pamatkapitāls4 066 1824 066 1824 066 182
Pašu kapitāls4 151 0824 152 4594 153 855
Ieguldījumi pamatlīdzekļos240 79476 185563 393
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi01 9870
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 602 7054 039 4374 821 095
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.010.030.03
Aktīvu atdeve (ROA), %0.010.020.02
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.010.030.03
Kopējais likviditātes koeficients2.732.581.44
Saistību īpatsvars bilancē0.340.350.37
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā299304312

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %