Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums4 768 2466 040 3987 658 877
Peļņa (zaudējumi)16 174-27 159447 772
EBITDA251 081335 518833 037
Bilances kopsumma7 264 9216 902 8897 597 414
Pamatkapitāls2 584 0382 584 0382 584 038
Pašu kapitāls3 965 7933 938 6344 829 941
Ieguldījumi pamatlīdzekļos504 576275 046469 534
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi700300160
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija7 037 0615 958 5527 603 791
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.34-0.455.85
Aktīvu atdeve (ROA), %0.22-0.395.89
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.41-0.699.27
Kopējais likviditātes koeficients1.481.822.32
Saistību īpatsvars bilancē0.450.430.36
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā331342338

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %