Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums6 040 3987 658 8778 010 547
Peļņa (zaudējumi)-27 159447 772372 504
EBITDA335 518833 037777 495
Bilances kopsumma6 902 8897 597 4147 847 438
Pamatkapitāls2 584 0382 584 0382 584 038
Pašu kapitāls3 938 6344 829 9415 266 468
Ieguldījumi pamatlīdzekļos275 046469 534350 983
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi3001600
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 958 5527 603 7918 102 064
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.455.854.65
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.395.894.75
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-0.699.277.07
Kopējais likviditātes koeficients1.822.324.09
Saistību īpatsvars bilancē0.430.360.33
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā342338315

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %