Piejūras slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums3 455 4373 749 8495 143 324
Peļņa (zaudējumi)4 4154 5123 797
EBITDA200 271290 309282 479
Bilances kopsumma10 318 01310 180 09610 407 952
Pamatkapitāls699 475699 475699 475
Pašu kapitāls8 329 2088 192 3498 054 774
Ieguldījumi pamatlīdzekļos50 17255 11393 097
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 292 5483 653 6535 051 332
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.130.120.07
Aktīvu atdeve (ROA), %0.040.040.04
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.050.060.05
Kopējais likviditātes koeficients1.201.281.22
Saistību īpatsvars bilancē0.190.200.23
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā207205205

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %