Piejūras slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums3 749 8495 143 3244 154 889
Peļņa (zaudējumi)4 5123 79738 974
EBITDA290 309282 479296 039
Bilances kopsumma10 180 09610 407 9529 910 235
Pamatkapitāls699 475699 475699 475
Pašu kapitāls8 192 3498 054 7747 952 377
Ieguldījumi pamatlīdzekļos55 11393 097149 623
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 653 6535 051 3324 115 478
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.120.070.94
Aktīvu atdeve (ROA), %0.040.040.39
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.060.050.49
Kopējais likviditātes koeficients1.281.221.44
Saistību īpatsvars bilancē0.200.230.2
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā205205172

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %