Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums7 470 2208 559 39110 692 135
Peļņa (zaudējumi)3 4952 1341 970
EBITDA467 842435 496338 438
Bilances kopsumma18 321 25918 307 29219 153 227
Pamatkapitāls504 9061 485 3721 975 605
Pašu kapitāls1 024 5362 007 1362 499 339
Ieguldījumi pamatlīdzekļos154 60183 316367 913
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija7 047 6058 084 44010 712 206
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.050.020.02
Aktīvu atdeve (ROA), %0.020.010.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.340.110.08
Kopējais likviditātes koeficients0.901.311.16
Saistību īpatsvars bilancē0.940.890.87
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā603607617

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %