Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums8 559 39110 692 13512 422 358
Peļņa (zaudējumi)2 1341 9702 229
EBITDA435 496338 438338 302
Bilances kopsumma18 307 29219 153 22721 403 572
Pamatkapitāls1 485 3721 975 6052 465 838
Pašu kapitāls2 007 1362 499 3392 991 801
Ieguldījumi pamatlīdzekļos83 316367 913387 482
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija8 084 44010 712 20612 451 762
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.020.020.02
Aktīvu atdeve (ROA), %0.010.010.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.110.080.07
Kopējais likviditātes koeficients1.311.161.16
Saistību īpatsvars bilancē0.890.870.86
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā607617634

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %