Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums16 305 22020 104 75020 458 354
Peļņa (zaudējumi)338 63122 3774 882
EBITDA837 2021 038 681522 220
Bilances kopsumma25 221 20826 371 18127 805 210
Pamatkapitāls11 818 65711 818 65711 818 657
Pašu kapitāls17 992 54718 013 35918 466 322
Ieguldījumi pamatlīdzekļos306 9221 904 578802 088
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi1 53402 771
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija14 946 95018 639 56020 134 873
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %2.080.110.02
Aktīvu atdeve (ROA), %1.340.080.02
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.880.120.03
Kopējais likviditātes koeficients1.871.131.42
Saistību īpatsvars bilancē0.290.320.34
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā9479961 002

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %