Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums13 329 45316 305 22020 104 750
Peļņa (zaudējumi)89 433338 63122 377
EBITDA496 693837 2021 038 681
Bilances kopsumma24 707 23925 221 20826 371 181
Pamatkapitāls11 818 65711 818 65711 818 657
Pašu kapitāls17 653 91617 992 54718 013 359
Ieguldījumi pamatlīdzekļos189 065306 9221 904 578
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi01 5340
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija19 127 59814 946 95018 639 560
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.672.080.11
Aktīvu atdeve (ROA), %0.361.340.08
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.511.880.12
Kopējais likviditātes koeficients1.741.871.13
Saistību īpatsvars bilancē0.290.290.32
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā928947996

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %