Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums13 629 99516 506 20618 683 429
Peļņa (zaudējumi)325 455197 516586 705
EBITDA901 499886 9011 315 962
Bilances kopsumma10 781 08911 831 76514 046 190
Pamatkapitāls3 947 0443 947 0443 947 044
Pašu kapitāls5 553 6735 692 3496 220 215
Ieguldījumi pamatlīdzekļos727 068520 072699 038
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija10 375 86513 554 37716 109 643
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %2.391.203.14
Aktīvu atdeve (ROA), %3.021.674.18
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.863.479.43
Kopējais likviditātes koeficients0.581.091.90
Saistību īpatsvars bilancē0.480.520.56
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā473522542

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %