Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums16 506 20618 683 42919 173 121
Peļņa (zaudējumi)197 516586 705670 574
EBITDA886 9011 315 9621 390 730
Bilances kopsumma11 831 76514 046 19014 998 795
Pamatkapitāls3 947 0443 947 0443 947 044
Pašu kapitāls5 692 3496 220 2156 831 950
Ieguldījumi pamatlīdzekļos520 072699 038430 371
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi00-
Veiktie ziedojumi00-
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija13 554 37716 109 64317 139 880
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.203.143.5
Aktīvu atdeve (ROA), %1.674.184.47
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.479.439.82
Kopējais likviditātes koeficients1.091.901.6
Saistību īpatsvars bilancē0.520.560.54
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā522542561

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %