Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums36 170 56743 272 02654 256 702
Peļņa (zaudējumi)- 194 846-1 353 3457 505
EBITDA1 102 015854 9574 926 926
Bilances kopsumma60 729 36263 103 62670 490 363
Pamatkapitāls3 983 9544 854 2745 724 594
Pašu kapitāls7 649 4407 166 4158 044 240
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 485 0332 399 3372 267 806
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi1 741 942538 611390 518
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija36 071 65041 166 19750 629 543
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.54-3.130.01
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.32-2.140.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.55-18.880.09
Kopējais likviditātes koeficients0.790.740.90
Saistību īpatsvars bilancē0.870.890.89
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā2 0181 9141 946

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %