Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums99 460 331118 515 728142 203 164
Peļņa (zaudējumi)-5 425 591-5 908 721-3 581 605
EBITDA829 994767 23410 449 624
Bilances kopsumma94 603 846114 884 247131 760 668
Pamatkapitāls26 822 75929 998 24537 485 988
Pašu kapitāls-10 143 176-12 072 180-8 166 042
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 980 96417 429 28015 807 622
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija93 910 495111 501 439139 041 467
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-5.46-4.99-2.52
Aktīvu atdeve (ROA), %-5.74-5.14-2.72
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %n/an/an/a
Kopējais likviditātes koeficients0.670.670.84
Saistību īpatsvars bilancē1.111.111.06
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā4 2364 4224 468

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %