Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums89 638 430104 982 580118 730 903
Peļņa (zaudējumi)6 423-2 755 526-3 407 194
EBITDA3 913 7513 156 1963 264 150
Bilances kopsumma133 699 498136 252 365142 750 592
Pamatkapitāls40 829 20345 088 62149 968 773
Pašu kapitāls29 150 51930 654 41132 124 063
Ieguldījumi pamatlīdzekļos20 541 70712 502 47011 280 901
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi29 435102 966331 223
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija84 994 72398 909 217113 010 643
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.01-2.62-2.87
Aktīvu atdeve (ROA), %n/a-2.02-2.39
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.02-8.99-10.61
Kopējais likviditātes koeficients0.890.740.81
Saistību īpatsvars bilancē0.780.780.77
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā2 9462 9232 941

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %