Vides investīciju fonds, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums24 22513 130178 807
Peļņa (zaudējumi)-76 888-84 594-51 997
EBITDA-74 825-82 531-47 857
Bilances kopsumma6 497 3896 414 2516 579 119
Pamatkapitāls6 299 3326 299 3326 299 332
Pašu kapitāls6 307 0146 222 4206 170 423
Ieguldījumi pamatlīdzekļos010 5722 622
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija114 923156 666171 842
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-317.39-644.28-29.08
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.18-1.32-0.79
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.22-1.36-0.84
Kopējais likviditātes koeficients21.1922.6211.71
Saistību īpatsvars bilancē0.030.030.06
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā111113

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %