Vides investīciju fonds, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums42 87324 22513 130
Peļņa (zaudējumi)-89 503-76 888-84 594
EBITDA-86 166-74 825-82 531
Bilances kopsumma6 572 9646 497 3896 414 251
Pamatkapitāls6 299 3326 299 3326 299 332
Pašu kapitāls6 383 9026 307 0146 222 420
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 798010 572
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija129 861114 923156 666
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-208.76-317.39-644.28
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.36-1.18-1.32
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.40-1.22-1.36
Kopējais likviditātes koeficients19.7221.1922.62
Saistību īpatsvars bilancē0.030.030.03
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā91111

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %