Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums7 096 5876 660 5306 168 364
Peļņa (zaudējumi)-1 134 884-1 114 337- 610 537
EBITDA276 065243 935945 981
Bilances kopsumma23 531 21427 178 49131 404 372
Pamatkapitāls27 151 04227 151 04227 151 042
Pašu kapitāls19 711 24818 596 91117 986 374
Ieguldījumi pamatlīdzekļos285 6592 750 3396 215 571
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija6 292 9978 170 4577 277 210
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-15.99-16.73-9.90
Aktīvu atdeve (ROA), %-4.82-4.10-1.94
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-5.76-5.99-3.39
Kopējais likviditātes koeficients2.781.291.11
Saistību īpatsvars bilancē0.160.320.43
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā294266229

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %