Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums6 660 5306 168 3646 868 672
Peļņa (zaudējumi)-1 114 337- 610 537-8 699 192
EBITDA243 935945 981850 550
Bilances kopsumma27 178 49131 404 37225 446 819
Pamatkapitāls27 151 04227 151 04227 151 042
Pašu kapitāls18 596 91117 986 3749 287 182
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 750 3396 215 5712 649 708
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija8 170 4577 277 2106 527 954 .61
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-16.73-9.90-126.65
Aktīvu atdeve (ROA), %-4.10-1.94-34.19
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-5.99-3.39-93.67
Kopējais likviditātes koeficients1.291.111.06
Saistību īpatsvars bilancē0.320.430.64
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā266229228

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %