Elektroniskie sakari, VAS (VASES)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums6 646 4657 045 8487 703 304
Peļņa (zaudējumi)450 61683 72694 087
EBITDA1 119 6271 156 1821 187 940
Bilances kopsumma12 851 69412 564 68612 528 666
Pamatkapitāls8 721 5838 995 6378 995 637
Pašu kapitāls9 696 8399 619 4539 642 373
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 546 1361 510 4581 115 415
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu061 80271 167
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi510510900
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija85 26889 23789 237
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %6.781.191.22
Aktīvu atdeve (ROA), %3.510.670.75
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %4.650.870.98
Kopējais likviditātes koeficients5.814.354.53
Saistību īpatsvars bilancē0.250.230.23
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā929392
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %