Elektroniskie sakari, VAS (VASES)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums7 045 8487 703 3047 322 088
Peļņa (zaudējumi)83 72694 08798 892
EBITDA1 156 1821 187 9401 030 806
Bilances kopsumma12 564 68612 528 66612 544 741
Pamatkapitāls8 995 6378 995 6378 995 637
Pašu kapitāls9 619 4539 642 3739 665 995
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 510 4581 115 4151 134 260 .67
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu61 80271 16775 270
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi5109000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija89 23789 23719 481
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.191.221.35
Aktīvu atdeve (ROA), %0.670.750.79
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.870.981.02
Kopējais likviditātes koeficients4.354.534.22
Saistību īpatsvars bilancē0.230.230.23
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā939293
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %