Latvijas Vēstnesis, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 568 9101 458 3921 512 765
Peļņa (zaudējumi)- 254 529- 545 115- 630 993
EBITDA- 149 497- 473 039- 551 497
Bilances kopsumma2 591 0372 114 7071 433 877
Pamatkapitāls711 435711 435711 435
Pašu kapitāls2 079 0821 533 967902 974
Ieguldījumi pamatlīdzekļos26 06070 263108 334
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-16.22-37.38-41.71
Aktīvu atdeve (ROA), %-9.82-25.78-44.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-12.24-35.54-69.88
Kopējais likviditātes koeficients4.933.462.45
Saistību īpatsvars bilancē0.200.270.37
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā656667

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %