Tiesu namu aģentūra, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums7 315 3437 773 5928 110 991
Peļņa (zaudējumi)115 008101 08591 157
EBITDA1 991 9762 098 1082 288 419
Bilances kopsumma62 270 04165 785 66166 452 567
Pamatkapitāls38 369 64938 369 64938 369 649
Pašu kapitāls42 211 26542 211 07642 217 848
Ieguldījumi pamatlīdzekļos4 985 23011 805 7302 741 751
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu101 65197 75780 868
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.571.301.12
Aktīvu atdeve (ROA), %0.180.150.14
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.270.240.22
Kopējais likviditātes koeficients0.330.630.87
Saistību īpatsvars bilancē0.320.360.36
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā115114112

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %