Tiesu namu aģentūra, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums6 840 5207 315 3437 773 592
Peļņa (zaudējumi)685 145115 008101 085
EBITDA1 991 9491 991 9762 098 108
Bilances kopsumma58 254 21362 270 04165 785 661
Pamatkapitāls38 369 64938 369 64938 369 649
Pašu kapitāls42 201 42542 211 26542 211 076
Ieguldījumi pamatlīdzekļos516 5204 985 23011 805 730
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu46 124101 65197 757
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %10.021.571.30
Aktīvu atdeve (ROA), %1.180.180.15
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.620.270.24
Kopējais likviditātes koeficients1.560.330.63
Saistību īpatsvars bilancē0.280.320.36
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā107115114

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %