AirBaltic Corporation, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums302 358 000402 045 000502 255 000
Peļņa (zaudējumi)4 703 0002 960 000-9 114 000
EBITDA798 18634 247 000103 568 000
Bilances kopsumma388 611 000569 409 000971 236 000
Pamatkapitāls256 473 000256 473 000256 473 000
Pašu kapitāls41 139 00041 660 00033 912 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos44 902 000177 336 000333 885 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi03409 664
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %1.560.74-1.81
Aktīvu atdeve (ROA), %1.210.52-0.94
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %11.437.11-26.88
Kopējais likviditātes koeficients0.640.361.10
Saistību īpatsvars bilancē0.890.930.97
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 3691 5141 663

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %