AirBaltic Corporation, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums402 045 000502 255 000138 921 000
Peļņa (zaudējumi)2 960 000-9 114 000- 264 597 000
EBITDA34 247 000103 568 000- 159 900 000
Bilances kopsumma569 409 000971 236 000941 041 000
Pamatkapitāls256 473 000256 473 000506 473 000
Pašu kapitāls41 660 00033 912 00017 039 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos177 336 000333 885 00077 971 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi3409 6640
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija00250 000 000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.74-1.81-190.47
Aktīvu atdeve (ROA), %0.52-0.94-28.12
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %7.11-26.88-1552.89
Kopējais likviditātes koeficients0.361.101.52
Saistību īpatsvars bilancē0.930.970.98
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 5141 6631 331

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %