Starptautiskā lidosta Rīga, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums60 787 22664 986 66629 797 924
Peļņa (zaudējumi)10 022 21622 140 607-15 846 347
EBITDA16 722 21616 988 208-3 634 159
Bilances kopsumma180 209 981178 286 423156 177 093
Pamatkapitāls28 608 93228 608 93228 608 932
Pašu kapitāls54 416 46574 151 58058 305 233
Ieguldījumi pamatlīdzekļos16 116 85521 847 51713 900 492
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu02 405 4920
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija44 10242 724572 418
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %16.4934.07-53.18
Aktīvu atdeve (ROA), %5.5612.42-10.15
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %18.4229.86-27.18
Kopējais likviditātes koeficients1.111.180.33
Saistību īpatsvars bilancē0.700.580.63
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 2731 3151 085

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %