Starptautiskā lidosta Rīga, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums54 639 21560 787 22664 986 666
Peļņa (zaudējumi)3 486 68810 022 21622 140 607
EBITDA12 316 10716 722 21616 988 208
Bilances kopsumma182 315 139180 209 981178 286 423
Pamatkapitāls28 608 93228 608 93228 608 932
Pašu kapitāls44 394 24954 416 46574 151 580
Ieguldījumi pamatlīdzekļos5 423 05216 116 85521 847 517
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu304 68302 405 492
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi7 71400
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija42 83444 10242 724
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %6.3816.4934.07
Aktīvu atdeve (ROA), %1.915.5612.42
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %7.8518.4229.86
Kopējais likviditātes koeficients1.181.111.18
Saistību īpatsvars bilancē0.760.700.58
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 2111 2731 315

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %