Pasažieru vilciens, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums66 278 71969 952 28856 735 500
Peļņa (zaudējumi)1 078 1561 010 8501 031 355
EBITDA4 598 8185 057 3057 859 374
Bilances kopsumma67 238 76064 418 44086 501 735
Pamatkapitāls20 868 04720 868 04720 868 047
Pašu kapitāls16 014 83717 025 68720 003 404
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 166 0321 706 16338 128 508
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija47 195 93850 419 76036 991 476
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %1.631.451.82
Aktīvu atdeve (ROA), %1.601.571.19
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %6.735.945.16
Kopējais likviditātes koeficients0.790.800.80
Saistību īpatsvars bilancē0.760.740.77
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 0841 0561 035

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %