Pasažieru vilciens, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums69 952 28856 735 50042 630 440
Peļņa (zaudējumi)1 010 8501 031 3551 012 877
EBITDA5 057 3057 859 3747 930 845 .64
Bilances kopsumma64 418 44086 501 73582 743 658
Pamatkapitāls20 868 04720 868 04720 868 047
Pašu kapitāls17 025 68720 003 40421 016 281
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 706 16338 128 5081 865 857 .42
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija50 419 76036 991 47626 839 210 .33
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.451.822.38
Aktīvu atdeve (ROA), %1.571.191.22
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.945.164.82
Kopējais likviditātes koeficients0.800.801.11
Saistību īpatsvars bilancē0.740.770.75
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 0561 0351 004

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %