Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS (LVRTC)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums17 251 82519 011 43520 052 895
Peļņa (zaudējumi)4 429 693-1 199 1372 757 688
EBITDA5 510 5206 009 5096 048 514
Bilances kopsumma120 394 081124 861 624137 315 697
Pamatkapitāls78 454 70578 454 70578 454 705
Pašu kapitāls84 822 61381 941 82484 653 592
Ieguldījumi pamatlīdzekļos13 626 94521 002 71419 864 193 .36
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu4 840 5691 635 7320
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 3501 4900
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija828 1735 063 7491 502 162
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %25.68-6.3113.75
Aktīvu atdeve (ROA), %3.68-0.962.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.22-1.463.26
Kopējais likviditātes koeficients5.082.713.19
Saistību īpatsvars bilancē0.300.340.38
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā240249251
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %