Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS (LVRTC)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums16 497 97617 251 82519 011 435
Peļņa (zaudējumi)4 346 1924 429 693-1 199 137
EBITDA240 1485 510 5206 009 509
Bilances kopsumma113 604 238120 394 081124 861 624
Pamatkapitāls78 454 70578 454 70578 454 705
Pašu kapitāls85 279 41084 822 61381 941 824
Ieguldījumi pamatlīdzekļos5 764 71513 626 94521 002 714
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu04 840 5691 635 732
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 3501 3501 490
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija932 724828 1735 063 749
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %26.3425.68-6.31
Aktīvu atdeve (ROA), %3.833.68-0.96
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.105.22-1.46
Kopējais likviditātes koeficients6.535.082.71
Saistību īpatsvars bilancē0.250.300.34
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā245240249
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %