Latvijas Valsts ceļi, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums15 427 00215 788 76417 865 114
Peļņa (zaudējumi)95 95081 800295 204
EBITDA778 270940 8901 309 550
Bilances kopsumma7 610 9067 052 0727 788 085
Pamatkapitāls4 155 6494 155 6494 155 649
Pašu kapitāls4 370 6504 370 8934 600 657
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 103 1971 097 2341 426 646
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu47 58881 55765 440
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija16 074 01115 275 08317 995 551
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.620.521.65
Aktīvu atdeve (ROA), %1.261.163.79
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %2.201.876.42
Kopējais likviditātes koeficients1.211.221.02
Saistību īpatsvars bilancē0.430.380.41
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā334336333

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %