Latvijas Valsts ceļi, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums14 529 54815 427 00215 788 764
Peļņa (zaudējumi)59 48595 95081 800
EBITDA625 174778 270940 890
Bilances kopsumma6 560 3047 610 9067 052 072
Pamatkapitāls4 155 6494 155 6494 155 649
Pašu kapitāls4 322 2884 370 6504 370 893
Ieguldījumi pamatlīdzekļos945 4031 103 1971 097 234
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu047 58881 557
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija14 692 41216 074 01115 275 083
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.410.620.52
Aktīvu atdeve (ROA), %0.911.261.16
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.382.201.87
Kopējais likviditātes koeficients1.521.211.22
Saistību īpatsvars bilancē0.340.430.38
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā335334336

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %