Latvijas Pasts, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums75 589 02989 110 53196 167 865
Peļņa (zaudējumi)1 694 4932 010 9181 489 753
EBITDA4 292 8293 814 9713 972 601
Bilances kopsumma96 219 015111 499 763118 945 765
Pamatkapitāls10 578 51510 578 51510 578 515
Pašu kapitāls15 500 27614 915 43713 340 316
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 366 6213 288 6183 630 025
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi75000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija4 932 4825 877 4526 296 981
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %2.242.261.55
Aktīvu atdeve (ROA), %1.761.801.25
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %10.9313.4811.17
Kopējais likviditātes koeficients1.081.030.96
Saistību īpatsvars bilancē0.840.870.89
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā4 1003 9483 687

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %