Latvijas Pasts, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums89 110 53196 167 86594 132 560
Peļņa (zaudējumi)2 010 9181 489 7534 212 972
EBITDA3 814 9713 972 601872 360 5.1
Bilances kopsumma111 499 763118 945 765128 366 663
Pamatkapitāls10 578 51510 578 51510 578 515
Pašu kapitāls14 915 43713 340 31618 092 379
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 288 6183 630 0253 597 125 .82
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 877 4526 296 9816 653 487 .56
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %2.261.554.48
Aktīvu atdeve (ROA), %1.801.253.28
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %13.4811.1723.29
Kopējais likviditātes koeficients1.030.961.01
Saistību īpatsvars bilancē0.870.890.86
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā3 9483 6873 305

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %