Latvijas Jūras administrācija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums3 871 5124 349 2524 427 909
Peļņa (zaudējumi)- 174 825-74 21856 596
EBITDA240 148310 979331 910
Bilances kopsumma4 953 8295 080 6365 205 874
Pamatkapitāls1 533 9021 533 9021 533 902
Pašu kapitāls4 484 3984 541 3394 541 910
Ieguldījumi pamatlīdzekļos443 300574 388212 674
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu5 63700
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija00248 771
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-4.52-1.711.28
Aktīvu atdeve (ROA), %-3.53-1.461.09
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-3.90-1.631.25
Kopējais likviditātes koeficients3.153.163.08
Saistību īpatsvars bilancē0.090.110.13
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā107110111

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %