Latvijas Jūras administrācija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums4 349 2524 427 9093 903 992
Peļņa (zaudējumi)-74 21856 596- 319 177
EBITDA310 979331 910-39 270
Bilances kopsumma5 080 6365 205 8744 846 685
Pamatkapitāls1 533 9021 533 9021 533 902
Pašu kapitāls4 541 3394 541 9104 121 431
Ieguldījumi pamatlīdzekļos574 388212 674232 153
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu0033 958
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija0248 771248 771
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.711.28-8.18
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.461.09-6.59
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.631.25-7.74
Kopējais likviditātes koeficients3.163.082.72
Saistību īpatsvars bilancē0.110.130.15
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā110111106

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %