Latvijas gaisa satiksme, VAS (LGS)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums27 742 55930 208 28830 764 473
Peļņa (zaudējumi)3 031 5823 238 7252 457 241
EBITDA7 324 7947 303 7756 672 915
Bilances kopsumma34 797 15338 414 37943 807 568
Pamatkapitāls22 765 94822 765 94822 765 948
Pašu kapitāls31 453 17634 691 90137 149 142
Ieguldījumi pamatlīdzekļos5 223 4035 522 4039 019 652
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi00500
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %10.9310.727.99
Aktīvu atdeve (ROA), %8.718.435.61
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %9.649.346.61
Kopējais likviditātes koeficients4.104.183.33
Saistību īpatsvars bilancē0.100.100.15
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā357352363

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %