Latvijas gaisa satiksme, VAS (LGS)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums30 208 28830 764 47314 208 398
Peļņa (zaudējumi)3 238 7252 457 241-7 637 899
EBITDA7 303 7756 672 915-3 947 321
Bilances kopsumma38 414 37943 807 56845 941 492
Pamatkapitāls22 765 94822 765 94828 765 948
Pašu kapitāls34 691 90137 149 14235 511 243
Ieguldījumi pamatlīdzekļos5 522 4039 019 6523 628 800
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi05000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %10.727.99-53.76
Aktīvu atdeve (ROA), %8.435.61-16.63
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %9.346.61-21.51
Kopējais likviditātes koeficients4.183.331.98
Saistību īpatsvars bilancē0.100.150.23
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā352363358

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %