Latvijas dzelzceļš, VAS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums365 044 000337 645 000253 866 000
Peļņa (zaudējumi)14 408 000-9 328 000-35 515 000
EBITDA81 766 00058 760 00028 956 000
Bilances kopsumma991 496 000946 012 000903 236 000
Pamatkapitāls256 720 000256 720 000289 142 000
Pašu kapitāls406 366 000397 038 000393 919 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos38 200 00029 742 00016 044 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu616 000026 000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi38 9605 0000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 000 00019 492 43880 673 134
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %3.95-2.76-13.99
Aktīvu atdeve (ROA), %1.45-0.99-3.93
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.55-2.35-9.02
Kopējais likviditātes koeficients1.060.971.38
Saistību īpatsvars bilancē0.590.580.56
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā10 40010 1558 539

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %