Latvijas dzelzceļš, VAS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums318 638 000365 044 000337 645 000
Peļņa (zaudējumi)31 177 00014 408 000-9 328 000
EBITDA51 833 62381 766 00058 760 000
Bilances kopsumma1 010 735 000991 496 000946 012 000
Pamatkapitāls256 720 000256 720 000256 720 000
Pašu kapitāls392 574 000406 366 000397 038 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos55 608 00038 200 00029 742 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu0616 0000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi7 70038 9605 000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija590 0032 000 00019 492 438
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %9.783.95-2.76
Aktīvu atdeve (ROA), %3.081.45-0.99
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %7.943.55-2.35
Kopējais likviditātes koeficients0.921.060.97
Saistību īpatsvars bilancē0.610.590.58
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā11 18910 40010 155

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %