Latvijas autoceļu uzturētājs, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums76 381 86872 359 91982 530 892
Peļņa (zaudējumi)3 781 3092 512 3252 953 849
EBITDA10 800 0049 724 65010 836 976
Bilances kopsumma62 846 37470 139 88372 162 642
Pamatkapitāls35 186 32335 202 32335 202 323
Pašu kapitāls42 557 57545 085 90044 825 635
Ieguldījumi pamatlīdzekļos7 714 87612 836 8866 142 514
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija62 869 43066 656 05973 963 933
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %4.953.473.58
Aktīvu atdeve (ROA), %6.023.584.09
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %8.895.576.59
Kopējais likviditātes koeficients1.661.571.35
Saistību īpatsvars bilancē0.320.360.38
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 2741 2931 277

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %