Latvijas autoceļu uzturētājs, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums62 646 25176 381 86872 359 919
Peļņa (zaudējumi)3 299 9233 781 3092 512 325
EBITDA8 397 52310 800 0049 724 650
Bilances kopsumma61 832 77162 846 37470 139 883
Pamatkapitāls35 186 32335 186 32335 202 323
Pašu kapitāls40 624 22342 557 57545 085 900
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 373 2577 714 87612 836 886
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija66 103 16662 869 43066 656 059
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %5.274.953.47
Aktīvu atdeve (ROA), %5.346.023.58
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %8.128.895.57
Kopējais likviditātes koeficients1.291.661.57
Saistību īpatsvars bilancē0.340.320.36
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 3091 2741 293

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %