Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums48 138 47449 848 82348 363 313
Peļņa (zaudējumi)4 027 2704 248 7073 116 843
EBITDA9 129 7229 001 2467 805 411
Bilances kopsumma50 552 50955 194 22653 976 707
Pamatkapitāls23 117 31723 117 31723 117 317
Pašu kapitāls44 814 23246 175 58546 422 728
Ieguldījumi pamatlīdzekļos6 486 0405 954 5612 243 205
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu896 3402 887 3542 923 645
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija187 844358 107348 165
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %8.378.526.44
Aktīvu atdeve (ROA), %7.977.705.77
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %8.999.206.71
Kopējais likviditātes koeficients1.491.352.06
Saistību īpatsvars bilancē0.110.160.14
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā783787764

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %