Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums45 675 54648 138 47449 848 823
Peļņa (zaudējumi)4 768 2534 027 2704 248 707
EBITDA6 801 8039 129 7229 001 246
Bilances kopsumma48 301 32550 552 50955 194 226
Pamatkapitāls23 117 31723 117 31723 117 317
Pašu kapitāls41 683 30244 814 23246 175 585
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 775 3696 486 0405 954 561
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu592 308896 3402 887 354
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija0187 844358 107
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %10.448.378.52
Aktīvu atdeve (ROA), %9.877.977.70
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %11.448.999.20
Kopējais likviditātes koeficients1.421.491.35
Saistību īpatsvars bilancē0.140.110.16
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā796783787

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %