Autotransporta direkcija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums4 095 4974 110 2633 480 824
Peļņa (zaudējumi)1 049 417895 508496 475
EBITDA1 260 5171 111 256698 621
Bilances kopsumma4 321 1164 331 9444 176 684
Pamatkapitāls200 919200 919200 919
Pašu kapitāls4 003 9834 007 4873 787 555
Ieguldījumi pamatlīdzekļos189 311294 131171 971
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu618 558892 004716 406
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija844 431839 041855 406
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %25.6221.7914.26
Aktīvu atdeve (ROA), %24.2920.6711.89
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %26.2122.3513.11
Kopējais likviditātes koeficients12.5812.079.73
Saistību īpatsvars bilancē0.070.070.09
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā949390

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %