Autotransporta direkcija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums3 646 3344 095 4974 110 263
Peļņa (zaudējumi)773 1981 049 417895 508
EBITDA1 112 0281 260 5171 111 256
Bilances kopsumma3 879 9594 321 1164 331 944
Pamatkapitāls200 919200 919200 919
Pašu kapitāls3 573 1254 003 9834 007 487
Ieguldījumi pamatlīdzekļos164 524189 311294 131
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu551 754618 558892 004
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi5000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija786 576844 431839 041
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %21.2025.6221.79
Aktīvu atdeve (ROA), %19.9324.2920.67
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %21.6426.2122.35
Kopējais likviditātes koeficients11.5112.5812.07
Saistību īpatsvars bilancē0.080.070.07
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā929493

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %