Latvijas Televīzija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums18 322 51419 556 15319 532 589
Peļņa (zaudējumi)- 233 056- 733 506- 233 939
EBITDA1 796 603994 9881 498 893
Bilances kopsumma15 515 27814 704 49013 715 045
Pamatkapitāls4 837 4494 837 4494 837 449
Pašu kapitāls8 289 0507 243 7117 009 772
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 384 8922 364 394979 592
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi0545 933664 639
Veiktie ziedojumi1 3383000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija15 853 15415 846 25815 271 358
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.27-3.75-1.20
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.50-4.99-1.71
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.81-10.13-3.34
Kopējais likviditātes koeficients1.060.901.22
Saistību īpatsvars bilancē0.470.510.49
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā486494477

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %