Latvijas Televīzija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums19 556 15319 532 58919 092 987
Peļņa (zaudējumi)- 733 506- 233 939-7 122
EBITDA994 9881 498 8931 575 089
Bilances kopsumma14 704 49013 715 04517 041 234
Pamatkapitāls4 837 4494 837 4494 837 449
Pašu kapitāls7 243 7117 009 7727 002 650
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 364 394979 5922 911 682
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi545 933664 639331 256
Veiktie ziedojumi30000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija15 846 25815 271 35818 962 125
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-3.75-1.20-0.04
Aktīvu atdeve (ROA), %-4.99-1.71-0.04
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-10.13-3.34-0.1
Kopējais likviditātes koeficients0.901.220.92
Saistību īpatsvars bilancē0.510.490.59
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā494477484

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %