Latvijas Radio, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums9 979 5809 676 14410 321 851
Peļņa (zaudējumi)162 628- 182 79450 679
EBITDA535 607204 394434 559
Bilances kopsumma6 661 3126 698 3546 817 681
Pamatkapitāls824 6851 854 6851 854 685
Pašu kapitāls5 213 5275 311 8545 359 929
Ieguldījumi pamatlīdzekļos338 829267 195499 992
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija8 573 5008 325 1509 262 472
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.63-1.890.49
Aktīvu atdeve (ROA), %2.44-2.730.74
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.12-3.440.95
Kopējais likviditātes koeficients0.820.650.89
Saistību īpatsvars bilancē0.220.210.21
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā281280280

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %