Latvijas Radio, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums9 174 2119 979 5809 676 144
Peļņa (zaudējumi)- 174 301162 628- 182 794
EBITDA205 739535 607204 394
Bilances kopsumma6 565 6586 661 3126 698 354
Pamatkapitāls824 685824 6851 854 685
Pašu kapitāls5 168 5505 213 5275 311 854
Ieguldījumi pamatlīdzekļos181 381338 829267 195
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija7 902 9978 573 5008 325 150
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.901.63-1.89
Aktīvu atdeve (ROA), %-2.652.44-2.73
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-3.373.12-3.44
Kopējais likviditātes koeficients0.720.820.65
Saistību īpatsvars bilancē0.210.220.21
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā278281280

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %