Šampētera nams, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 753 9952 042 3612 432 051
Peļņa (zaudējumi)164 884-30 1832 970
EBITDA228 4333 18728 886
Bilances kopsumma1 673 6495 020 2223 272 634
Pamatkapitāls335 816335 816335 816
Pašu kapitāls554 180518 538532 751
Ieguldījumi pamatlīdzekļos07 081734 431
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija0185 000150 640
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %9.40-1.480.12
Aktīvu atdeve (ROA), %9.85-0.600.09
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %29.75-5.820.56
Kopējais likviditātes koeficients1.101.021.07
Saistību īpatsvars bilancē0.670.900.84
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā171820

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %