Liepājas Simfoniskais orķestris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums204 706307 887309 843
Peļņa (zaudējumi)11 8432 482-59 641
EBITDA40 44029 746-86 590
Bilances kopsumma365 139390 469322 765
Pamatkapitāls58 05358 05358 053
Pašu kapitāls66 46068 94210 289
Ieguldījumi pamatlīdzekļos40 90446 80731 338
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 679 9701 816 8721 746 203
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %5.790.81-19.25
Aktīvu atdeve (ROA), %3.240.64-18.48
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %17.823.60-579.66
Kopējais likviditātes koeficients0.900.940.53
Saistību īpatsvars bilancē0.820.820.97
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā999697

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %