Liepājas Simfoniskais orķestris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums307 887309 843138 362
Peļņa (zaudējumi)2 482-59 64159 704
EBITDA29 746-86 59087 334
Bilances kopsumma390 469322 765293 335
Pamatkapitāls58 05358 05358 053
Pašu kapitāls68 94210 28969 518
Ieguldījumi pamatlīdzekļos46 80731 3384 139 4.5
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 816 8721 746 2031 986 147
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.81-19.2543.15
Aktīvu atdeve (ROA), %0.64-18.4820.35
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.60-579.6685.88
Kopējais likviditātes koeficients0.940.530.93
Saistību īpatsvars bilancē0.820.970.76
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā969798

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %