Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 528 8941 819 393713 966
Peļņa (zaudējumi)29 47014 325161 170
EBITDA94 40988 672236 413
Bilances kopsumma873 172865 921739 040
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls184 131149 377261 597
Ieguldījumi pamatlīdzekļos68 80741 32454 929
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi27 3343 0005 000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 339 9551 309 8062 168 854
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.930.7922.57
Aktīvu atdeve (ROA), %3.381.6521.81
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %16.009.5961.61
Kopējais likviditātes koeficients0.460.540.71
Saistību īpatsvars bilancē0.790.830.65
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā128127122

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %