Valmieras drāmas teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums644 744757 672367 776
Peļņa (zaudējumi)-90 73512 4616 003
EBITDA-90 657118 335111 428
Bilances kopsumma485 677683 410784 921
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls145 521150 976156 979
Ieguldījumi pamatlīdzekļos9 09655 41293 869
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu46200
Saņemtie ziedojumi65 61916 91515 443
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 163 4221 121 1671 762 676
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-14.071.641.63
Aktīvu atdeve (ROA), %-18.681.820.76
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-62.358.253.82
Kopējais likviditātes koeficients0.640.630.75
Saistību īpatsvars bilancē0.700.780.8
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā108106108

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %