Valmieras drāmas teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums721 339644 744757 672
Peļņa (zaudējumi)577-90 73512 461
EBITDA78 288-90 657118 335
Bilances kopsumma525 424485 677683 410
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls236 718145 521150 976
Ieguldījumi pamatlīdzekļos62 5289 09655 412
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu1864620
Saņemtie ziedojumi26 02465 61916 915
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 093 4511 163 4221 121 167
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.08-14.071.64
Aktīvu atdeve (ROA), %0.11-18.681.82
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.24-62.358.25
Kopējais likviditātes koeficients0.700.640.63
Saistību īpatsvars bilancē0.550.700.78
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā116108106

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %