Daugavpils teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums214 387242 14894 507
Peļņa (zaudējumi)4169045 086
EBITDA40 48742 19246 638
Bilances kopsumma201 826209 747462 375
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls65 85666 76071 846
Ieguldījumi pamatlīdzekļos35 52643 32033 574
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi004 000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 086 4841 097 3111 591 794
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.190.375.38
Aktīvu atdeve (ROA), %0.210.431.1
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.631.357.08
Kopējais likviditātes koeficients1.011.001.04
Saistību īpatsvars bilancē0.670.680.84
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā818484

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %