Daugavpils teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums175 982214 387242 148
Peļņa (zaudējumi)856416904
EBITDA47 43140 48742 192
Bilances kopsumma202 448201 826209 747
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls65 43965 85666 760
Ieguldījumi pamatlīdzekļos035 52643 320
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi11 64800
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija990 7921 086 4841 097 311
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.490.190.37
Aktīvu atdeve (ROA), %0.420.210.43
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.310.631.35
Kopējais likviditātes koeficients0.971.011.00
Saistību īpatsvars bilancē0.680.670.68
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā788184

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %