Latvijas Leļļu teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums713 771751 056249 035
Peļņa (zaudējumi)7 35069 53815 090
EBITDA137 795139 017159 857
Bilances kopsumma478 155472 023394 792
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls134 750204 288219 378
Ieguldījumi pamatlīdzekļos58 57858 612100 154
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi04 820-
Veiktie ziedojumi00-
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 026 274973 7071 499 681
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.039.266.06
Aktīvu atdeve (ROA), %1.5414.733.82
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.4534.046.88
Kopējais likviditātes koeficients0.490.650.86
Saistību īpatsvars bilancē0.720.570.44
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā798083

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %