Latvijas Leļļu teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums616 595713 771751 056
Peļņa (zaudējumi)2 5637 35069 538
EBITDA119 375137 795139 017
Bilances kopsumma451 089478 155472 023
Pamatkapitāls32 84532 84532 845
Pašu kapitāls193 963134 750204 288
Ieguldījumi pamatlīdzekļos63 63458 57858 612
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi30004 820
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 048 9661 026 274973 707
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.421.039.26
Aktīvu atdeve (ROA), %0.571.5414.73
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.325.4534.04
Kopējais likviditātes koeficients0.540.490.65
Saistību īpatsvars bilancē0.570.720.57
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā827980

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %